Egenkontroll enligt miljöbalken

Med fastighetskontrollen får du stödet för att hantera fastighetens egenkontroll. Syftet med att göra en egenkontroll är att den som ansvarar för fastigheten skall ha koll på skerheten för de som bor och vistas i fastigheten. Att regelbundet kontrollera säkerhetsrisker är grundläggande i all fastighetsförvaltning.

Egenkontroll fastighetsägare

Det som är allra viktigast att hålla koll på som fastighetsägare är naturligtvis att inga olyckor sker i din fastighet. Skadeståndsansvaret ligger på den som har befogenhet och möjlighet att kontrollera miljön i fastigheten, dvs. fastighetsägare, eller styrelseordföranden i en bostadsrättsförening.

I verktyget finns kontrolltyper upplagda för alla de delar som ingår i fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken, men verktyget är flexibelt och det går enkelt att lägga upp nya kontrolltyper för det du behöver i din fastighet.

Beställ fastighetskontrollen till din förening här.