Brandskydd bostadsrättsförening

 

I Fastighetskontrollen finns mallar och stöd för att underlätta arbetet med SBA:

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har fastighetsägare skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand i fastigheten.

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

En av förutsättningarna för systematiskt brandskyddsarbete i en bostadsrättsförening är att det dokumenteras. Tidigare använda man säkert en eller flera SBA-pärmar där man satte in dokumentationen. Idag finns fastighetskontrollen där du kan spara dokumentationen direkt i mappar under föreningens dropbox-konto. Du får ockå en påminnelse till din mail när dokumentationen behöver uppdateras.

Dokumentationen är viktig för att säkerhetsställa att kunskapen om brandskyddet i fastigheten finns kvar om styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningen byts ut.

Kontroll och uppföljning av brandskyddet

Det är viktigt att säkerheten i fastigheten regelbundet följs upp och kontrolleras och vid behov förbättras. Skulle ett brandtillbud ske i fastigheten bör erfarenheterna från tillbudet tas tillvara för att förhindra att det händer igen.

Beställ fastighetskontrollen till din förening här